தயாரிப்புகள்

தயாரிப்புகள்

  • எரிபொருள் தொட்டி பட்டா-தெர்மோபிளாஸ்டிக்

    எரிபொருள் தொட்டி பட்டா-தெர்மோபிளாஸ்டிக்

    எரிபொருள் தொட்டி பட்டா என்பது உங்கள் வாகனத்தில் உள்ள எண்ணெய் அல்லது எரிவாயு தொட்டியின் ஆதரவாகும்.இது பெரும்பாலும் தொட்டியைச் சுற்றி கட்டப்பட்ட சி வகை அல்லது யு வகை பெல்ட் ஆகும்.பொருள் இப்போது பெரும்பாலும் உலோகம் ஆனால் உலோகம் அல்லாததாக இருக்கலாம்.கார்களின் எரிபொருள் தொட்டிகளுக்கு, பொதுவாக 2 பட்டைகள் போதுமானது, ஆனால் சிறப்புப் பயன்பாட்டிற்கான பெரிய தொட்டிகளுக்கு (எ.கா. நிலத்தடி சேமிப்பு தொட்டிகள்), அதிக அளவுகள் தேவைப்படும்.