தயாரிப்புகள்

தயாரிப்புகள்

  • Prepreg- கார்பன் ஃபைபர் மூலப்பொருளின் உருவாக்கம்

    Prepreg- கார்பன் ஃபைபர் மூலப்பொருளின் உருவாக்கம்

    ப்ரீப்ரெக் கார்பன் ஃபைபர் ப்ரீப்ரெக்கின் ஃபேப்ரிகேஷன் தொடர்ச்சியான நீண்ட ஃபைபர் மற்றும் குணப்படுத்தப்படாத பிசின் ஆகியவற்றால் ஆனது.அதிக செயல்திறன் கொண்ட கலவைகளை உருவாக்குவதற்கு இது பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருள் வடிவமாகும்.Prepreg துணியானது செறிவூட்டப்பட்ட பிசின் கொண்ட ஃபைபர் மூட்டைகளின் வரிசையால் ஆனது.ஃபைபர் மூட்டை முதலில் தேவையான உள்ளடக்கம் மற்றும் அகலத்தில் கூடியது, பின்னர் இழைகள் ஃபைபர் சட்டத்தின் மூலம் சமமாக பிரிக்கப்படுகின்றன.அதே நேரத்தில், பிசின் வெப்பம் மற்றும் மேல் மற்றும் கீழ் வெளியீடு p...