தயாரிப்புகள்

தயாரிப்புகள்

  • உலர் சரக்கு பெட்டி குழு-தெர்மோபிளாஸ்டிக்

    உலர் சரக்கு பெட்டி குழு-தெர்மோபிளாஸ்டிக்

    உலர் சரக்கு பெட்டி, சில நேரங்களில் உலர் சரக்கு கொள்கலன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது விநியோக சங்கிலி உள்கட்டமைப்பின் முக்கிய பகுதியாக மாறியுள்ளது.இடைநிலை கொள்கலன் போக்குவரத்திற்குப் பிறகு, சரக்கு பெட்டிகள் கடைசி மைல் விநியோக பணிகளை மேற்கொள்கின்றன.பாரம்பரிய சரக்குகள் பொதுவாக உலோகப் பொருட்களில் இருக்கும், இருப்பினும் சமீபத்தில், ஒரு புதிய பொருள்-கலப்பு குழு-உலர் சரக்கு பெட்டிகளின் உற்பத்தியில் ஒரு உருவத்தை உருவாக்குகிறது.